میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

ردیفعنوان گریدواحدقیمت (ریال)
1 کلاف ۸ آجدار A۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایرانکیلوگرمتماس بگیرید
2 کلاف ۸ آجدار A۳ گروه ملی صنعتی فولاد ایرانکیلوگرمتماس بگیرید
3 کلاف ۱۰ آجدار A۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایرانکیلوگرمتماس بگیرید
4کلاف ۱۰ آجدار A۳ گروه ملی صنعتی فولاد ایرانکیلوگرمتماس بگیرید

منوی اصلی