ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ردیفعنوانبرند کارخانه ضخامت (mm)قیمت (ریال)
1ورق آجدار ۲ رول فابریک فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۲تماس بگیرید
2ورق آجدار ۲.۵ رول فابریک عرض ۱ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۲.۵تماس بگیرید
3 ورق آجدار ۲.۵ رول فابریک عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۲.۵تماس بگیرید
4 ورق آجدار ۳ رول فابریک عرض ۱ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۳تماس بگیرید
5ورق آجدار ۳ رول فابریک عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۳تماس بگیرید
6ورق آجدار ۳ رول فابریک عرض ۱.۵ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۳۲۲۷,۰۰۰
7 ورق آجدار ۴ رول فابریک عرض ۱ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۴تماس بگیرید
8 ورق آجدار ۴ رول فابریک عرض ۱.۵ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۴۲۲۷,۰۰۰
9ورق آجدار ۴ رول فابریک عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۴تماس بگیرید
10ورق آجدار ۵ رول فابریک عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۵تماس بگیرید
11 ورق آجدار ۵ رول فابریک عرض ۱.۵ فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان۵۲۲۷,۰۰۰
12ورق آجدار ۶ رول فابریک فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان6۲۲۷,۰۰۰
13 ورق آجدار ۸ رول فابریک فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان8۲۲۷,۰۰۰
14ورق آجدار ۱۰ رول فابریک فولاد مبارکهفولاد مبارکه اصفهان10۲۲۷,۰۰۰

منوی اصلی