ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

ردیفعنوانابعاد (m)محل تحویلقیمت (ریال)
1 ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱ فولاد مبارکهعرض ۱اصفهانتماس بگیرید

2ورق گالوانیزه ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵ اصفهانتماس بگیرید

3ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱ فولاد مبارکهعرض ۱اصفهان۲۷۹,۰۰۰

4ورق گالوانیزه ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵ اصفهان۲۷۹,۰۰۰

5ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکهعرض ۱.۲۵ اصفهان۲۷۷,۰۰۰

6 ورق گالوانیزه ۰.۷۰ عرض ۱ فولاد مبارکهعرض ۱اصفهان۲۷۷,۰۰۰

منوی اصلی