ورق A283 فولاد مبارکه

ردیفعنوانابعاد (m) برند کارخانهقیمت (ریال)
1ورق A۲۸۳ گرید C ضخامت ۵ فولاد مبارکه۶*۱.۵فولاد مبارکهتماس بگیرید
2ورق A۲۸۳ گرید C ضخامت ۶ فولاد مبارکه۶*۱.۵فولاد مبارکه۲۱۱,۰۰۰
3 ورق A۲۸۳ گرید C ضخامت ۸ فولاد مبارکه۶*۱.۵فولاد مبارکه۲۱۳,۰۰۰
4ورق A۲۸۳ گرید C ضخامت ۱۰ فولاد مبارکه۶*۱.۵فولاد مبارکه۲۰۹,۰۰۰
5ورق A۲۸۳ گرید C ضخامت ۱۲ فولاد مبارکه۶*۱.۵فولاد مبارکه۲۱۱,۰۰۰
6ورق A۲۸۳ گرید C ضخامت ۱۵ فولاد مبارکه۶*۱.۵فولاد مبارکه۲۱۱,۰۰۰

منوی اصلی