ورق st52 فولاد مبارکه

ردیفعنوانابعاد (m)برند کارخانه قیمت (ریال)
1ورق st۵۲ ضخامت ۳ فولاد مبارکهعرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
2 ورق st۵۲ ضخامت ۴ فولاد مبارکهعرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان۲۲۲,۰۰۰
3ورق st۵۲ ضخامت ۵ فولاد مبارکهعرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان۲۲۲,۰۰۰
4 ورق st۵۲ ضخامت ۶ فولاد مبارکهعرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید
5 ورق st۵۲ ضخامت ۸ فولاد مبارکهعرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان۲۲۲,۰۰۰
6ورق st۵۲ ضخامت ۱۰ فولاد مبارکهعرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان۲۲۲,۰۰۰
7ورق st۵۲ ضخامت ۱۲ فولاد مبارکهعرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهان۲۲۲,۰۰۰
8 ورق st۵۲ ضخامت ۱۵ فولاد مبارکهعرض ۱.۵فولاد مبارکه اصفهانتماس بگیرید

منوی اصلی