[cz_gap height=”30px”][contact-form-7 404 "یافت نشد"]

[cz_gap height=”30px”]

کد رنگ های ورق گالوانیزه

رآل رنگ مجموعه ای استاندارد شامل  213  رنگ مورد استفاده در بازارهای مختلف از جمله ورق های گالوانیزه رنگی است.

ورق های  گالوانیزه رنگی نیز صرفا در برخی از این کد رنگ ها توسط شرکت های تولید کننده به شرح زیر قابل عرضه و در بازار موجود می باشد.

#1015

کرم

#1028

زرد

#2004

نارنجی

#3000

قرمز

#3020

قرمز تیره

#4003

صورتی

#4005

بنفش

#5015

آبی

#6024

سبز

#7004

طوسی

#8004

قهوه ای روشن

#8017

قهوه ای تیره

#9010

سفید کدر

#9016

سفید

منوی اصلی