قیمت تیرآهن هاش

قیمت تیرآهن هاش

یکی از محصولات مورد استفاده در سازه‌‎ها، تیرآهن هاش است که به آن «بال پهن» گفته می‌شود. از این محصول می‌توان در کاربردهای مختلفی استفاده کرد.

از تیرآهن هاش، به‌عنوان یکی از مهمترین مصالح در ساخت‌و‌ساز‌های عمرانی استفاده می‌شود. این نوع مقطع فولادی در قسمت‌های فلزی ساختمان‌سازی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند؛ چرا که تیرآهن هاش، اسکلت اصلی ساختمان را تشکیل می‌دهد. تیرآهن هاش بر حسب ضخامت به دو دسته تقسیم می‌شود و طبق استانداردهای مختلف نامگذاری می‌شود.

قیمت روز:

تماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سبک

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷:۱۴

ردیفنوع میلگردطول شاخهوزنواحدقیمت
1تیرآهن هاش 10 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر200کیلوگرمتماس بگیرید
2تیرآهن هاش 12 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر240کیلوگرمتماس بگیرید
3تیرآهن هاش 14 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر296کیلوگرمتماس بگیرید
4تیرآهن هاش 16 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر364کیلوگرمتماس بگیرید
5تیرآهن هاش 18 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر426کیلوگرمتماس بگیرید
6تیرآهن هاش 20 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر510کیلوگرمتماس بگیرید
7تیرآهن هاش 22 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر610کیلوگرمتماس بگیرید
8تیرآهن هاش 24 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر720کیلوگرمتماس بگیرید
9تیرآهن هاش 26 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر820کیلوگرمتماس بگیرید
10تیرآهن هاش 28 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر920کیلوگرمتماس بگیرید
11تیرآهن هاش 30 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر1050کیلوگرمتماس بگیرید
12تیرآهن هاش 32 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر1170کیلوگرمتماس بگیرید
13تیرآهن هاش 34 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر1260کیلوگرمتماس بگیرید
14تیرآهن هاش 36 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر1344کیلوگرمتماس بگیرید
15تیرآهن هاش 40 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر1500کیلوگرمتماس بگیرید
16تیرآهن هاش 45 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر1680کیلوگرمتماس بگیرید
17تیرآهن هاش 50 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر1860کیلوگرمتماس بگیرید
18تیرآهن هاش 55 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر1992کیلوگرمتماس بگیرید
19تیرآهن هاش 60 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر2136کیلوگرمتماس بگیرید
20تیرآهن هاش 65 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر2280کیلوگرمتماس بگیرید
21تیرآهن هاش 70 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر2448کیلوگرمتماس بگیرید
22تیرآهن هاش 80 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر2688کیلوگرمتماس بگیرید
23تیرآهن هاش 90 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر3024کیلوگرمتماس بگیرید
24تیرآهن هاش 100 سبک ذوب آهن اصفهان12 متر3264کیلوگرمتماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سنگین

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۳/۲۳ ساعت ۱۴:۳۷:۱۴

ردیفنوع میلگردطول شاخهوزنواحدقیمت
1تیرآهن هاش 10 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر240کیلوگرمتماس بگیرید
2تیرآهن هاش 12 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر320کیلوگرمتماس بگیرید
3تیرآهن هاش 14 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر400کیلوگرمتماس بگیرید
4تیرآهن هاش 16 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر500کیلوگرمتماس بگیرید
5تیرآهن هاش 18 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر590کیلوگرمتماس بگیرید
6تیرآهن هاش 20 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر730کیلوگرمتماس بگیرید
7تیرآهن هاش 22 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر850کیلوگرمتماس بگیرید
8تیرآهن هاش 24 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر998کیلوگرمتماس بگیرید
9تیرآهن هاش 26 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر1120کیلوگرمتماس بگیرید
10تیرآهن هاش 28 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر1240کیلوگرمتماس بگیرید
11تیرآهن هاش 30 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر1400کیلوگرمتماس بگیرید
12تیرآهن هاش 32 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر1524کیلوگرمتماس بگیرید
13تیرآهن هاش 34 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر1608کیلوگرمتماس بگیرید
14تیرآهن هاش 36 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر1704کیلوگرمتماس بگیرید
15تیرآهن هاش 40 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر1860کیلوگرمتماس بگیرید
16تیرآهن هاش 45 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر2052کیلوگرمتماس بگیرید
17تیرآهن هاش 50 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر2244کیلوگرمتماس بگیرید
18تیرآهن هاش 55 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر2388کیلوگرمتماس بگیرید
19تیرآهن هاش 60 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر2544کیلوگرمتماس بگیرید
20تیرآهن هاش 65 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر2700کیلوگرمتماس بگیرید
21تیرآهن هاش 70 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر2892کیلوگرمتماس بگیرید
22تیرآهن هاش 80 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر3144کیلوگرمتماس بگیرید
23تیرآهن هاش 90 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر3492کیلوگرمتماس بگیرید
24تیرآهن هاش 100 سنگین ذوب آهن اصفهان12 متر3768کیلوگرمتماس بگیرید
نام و نام خانوادگی