قیمت روز خاموت

قیمت روز خاموت

خاموت؛ میلگردی است که خم شده است و به اینصورت از المان‌های طویل و قائم اطرافش محافظت به عمل می‌آورد. به‌عبارتی استفاده از آن، سبب افزایش استحکام سازه در برابر نیروهای پیچشی و برشی می‌شود. این نوع از میلگردها با توجه به کاربرد، در انواع مختلفی تولید می‌شوند. تعیین قیمت خاموت به میزان زیادی به قیمت میلگرد استفاده شده در تولید آن بستگی دارد.

قیمت روز:

تماس بگیرید

قیمت روز خاموت

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/04/04 ساعت ۱۴:13:۱0

نام محصول حالت آنالیز واحد سایز قیمت
میلگرد 8 خاموت ساده A2 کیلوگرم 8 27,248
میلگرد 8 خاموت مهندسی A2 کیلوگرم 8 27,248
میلگرد 10 خاموت ساده A2 کیلوگرم 10 25,413
میلگرد 10 خاموت مهندسی A2 کیلوگرم 10 25,413
نام و نام خانوادگی