کرکره های پوشش سقف

کد رنگ های ورق گالوانیزه

#1015

کرم

#1028

زرد

#2004

نارنجی

#3000

قرمز

#3020

قرمز تیره

#4003

صورتی

#4005

بنفش

#5015

آبی

#6024

سبز

#7004

طوسی

#8004

قهوه ای روشن

#8017

قهوه ای تیره

#9010

سفید کدر

#9016

سفید

نام و نام خانوادگی