قیمت عرشه فولادی

قیمت عرشه فولادی

ویژگی‌های سقف عرشه فولادی در مقایسه با سقف‌های سنتی:

  • سرعت اجرای زیاد
  • دوام بالا
  • صرفه اقتصادی
  • ایمنی بیشتر برای پرسنل نصاب
  • نصب راحت تأسیسات ساختمانی
  • امکان بازیافت

قیمت روز:

تماس بگیرید

نام و نام خانوادگی