قیمت نبشی

قیمت نبشی

یکی از پروفیل های بسیار پر کاربرد در صنعت نبشی است که در زبان انگلیسی به آن Angle bar گفته می شود  و از حرف L برای نمایش آن استفاده می کنند. نبشی از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است. چنانچه طول این دو ضلع با هم برابر باشد به نبشی بال مساوی می گویند و اگر دو ضلع طول نابرابر داشته باشند نبشی بال نامساوی خوانده می شود. 

قیمت روز:

تماس بگیرید

قیمت نبشی کارخانه اسپیرال

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/04/05 ساعت: 12:05:17

نام محصول وزن هر شاخه (kg) طول(m) واحد قیمت تغییر
نبشی 4*40*40 اسپیرال 15 6 کیلوگرم 24,650 95-
نبشی 3*40*40 اسپیرال 12 6 کیلوگرم 24,870 95-
نبشی 3*30*30 اسپیرال 8.5 6 کیلوگرم 25,185 90-
نبشی 2*40*40 اسپیرال 9.5 6 کیلوگرم 25,420 95-
نبشی 2*30*30 اسپیرال 6.5 6 کیلوگرم 25,460 90-
نبشی 2*25*25 اسپیرال 5.5 6 کیلوگرم 27,245 95-
نبشی 3*25*25 اسپیرال 7 6 کیلوگرم تماس بگیرید -
نبشی 4*25*25 اسپیرال 9.5 6 کیلوگرم تماس بگیرید -
نام و نام خانوادگی