قیمت نبشی

قیمت نبشی

یکی از پروفیل های بسیار پر کاربرد در صنعت نبشی است که در زبان انگلیسی به آن Angle bar گفته می شود  و از حرف L برای نمایش آن استفاده می کنند. نبشی از دو ضلع عمود بر هم تشکیل شده است. چنانچه طول این دو ضلع با هم برابر باشد به نبشی بال مساوی می گویند و اگر دو ضلع طول نابرابر داشته باشند نبشی بال نامساوی خوانده می شود. 

قیمت روز:

تماس بگیرید

قیمت نبشی و تسمه اسپیرال

آخرین بروزرسانی: 1403/02/18 ساعت 12:30:00
شرحواحدقیمت
نبشی 30*30کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 40*40کیلوگرمتماس بگیرید
تسمه 5*50کیلوگرمتماس بگیرید
تسمه 6*60کیلوگرمتماس بگیرید
نام و نام خانوادگی