قیمت پروفیل آبرو

قیمت پروفیل آبرو (آبچکان فلزی)

مشخصات محصول :

  • ورق مورد استفاده : گالوانیزه و سیاه
  • ضخامت مورد استفاده : گالوانیره 1 تا 1.5 میلیمتر / سیاه: 2 تا 4 میلیمتر
  • طول : حداکثر تا 7 متر
  • اندازه کف آبرو: 5 الی 14 سانتی متر
  • اندازه و زوایای خم : به سفارش مشتری
  • نوع: یک طرفه و دو طرفه

قیمت روز:

تماس بگیرید

نام و نام خانوادگی