قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

از جمله پروفیل‌های بازی که کاربرد فراوانی در ساخت پایه و قاب‌های سازه‌ها دارند ناودانی است.

ناودانی صنعتی و ساختمانی یک پروفیل است که از نظر شکل هندسی شبیه U انگلیسی است. سطح مقطع ناودانی از یک جان به صورت افقی و دو بال به صورت عمودی تشکیل شده است.

قیمت روز:

تماس بگیرید

قیمت ناودانی در بازار اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/04/05 ساعت 15:03:18

نام محصول طول شاخه (m) وزن واحد قیمت تغییر
ناودانی 6 6 متری سبک 24 کیلوگرم 25,688 -
ناودانی 6 6 متری سنگین 28 کیلوگرم 25,688 -
ناودانی 8 6 متری سبک 28 کیلوگرم 25,688 -
ناودانی 8 6 متری سنگین 40 کیلوگرم 25,688 -
ناودانی 10 6 متری سبک 38 کیلوگرم 25,688 -
ناودانی 10 6 متری سنگین 50 کیلوگرم 25,688 -
ناودانی 12 12 متری سنگین 48 کیلوگرم 25,688 -
ناودانی 14 12 متری سنگین 65 کیلوگرم 26,147 -
ناودانی 16 12 متری سنگین 80 کیلوگرم 25,688 -
ناودانی 18 12 متری سنگین 200 کیلوگرم 25,688 -
ناودانی 20 12 متری سنگین 350 کیلوگرم 32,110 -
ناودانی 8 12 متری هم وزن اروپا 102 کیلوگرم 27,064 -
ناودانی 10 12 متری هم وزن اروپا 127 کیلوگرم 28,440 -
ناودانی 12 12 متری هم وزن اروپا 160 کیلوگرم 27,064 -
ناودانی 14 12 متری هم وزن اروپا 190 کیلوگرم 27,064 -
ناودانی 16 12 متری هم وزن اروپا 225 کیلوگرم 27,982 -
ناودانی 18 12 متری هم وزن اروپا 270 کیلوگرم 32,569 -
ناودانی 20 12 متری هم وزن اروپا 310 کیلوگرم 32,569 -
ناودانی 22 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم 31,193 -
ناودانی 24 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم 32,569 -
ناودانی 26 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم 41,284 -
ناودانی 28 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم 43,303 -
ناودانی 30 12 متری هم وزن اروپا 350 کیلوگرم 64,862 -
نام و نام خانوادگی