قیمت ورق اسیدشویی

قیمت ورق اسیدشویی

  • ورق اسید شویی ضخامت ۲ عرض ۱ فولاد مبارکه
  • ورق اسید شویی ضخامت ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه
  • ورق اسید شویی ضخامت ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه
  • ورق اسید شویی ضخامت ۳ عرض ۱ فولاد مبارکه
  • ورق اسید شویی ضخامت ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه

 

قیمت روز:

تماس بگیرید

نام و نام خانوادگی